logo
logo

Hoofdweg 177, Zegveld

De opgave

De firma Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. is gespecialiseerd bestrating. Ouwejan is reeds geruime tijd gevestigd aan de Hoofdweg in Zegveld (gemeente Woerden) en is betrokken bij verhardingswerken, grondwerken, sloopwerken en transport. In de loop der jaren zijn elders verschillende terreinen gehuurd om de groeiende bedrijfsactiviteiten te huisvesten. In bedrijfseconomisch opzicht is dit geen optimale oplossing. In 2018 had de ondernemer een aangrenzende boerderij verworven en wenste deze deels bij het bedrijfsterrein te betrekken, en deels als bedrijfswoning in gebruik te nemen. Ouwejan wenste vooral de toenemende behoefte aan ruimte voor buitenopslag structureel op te vangen, door middel van een beperkte uitbreiding op de huidige locatie.

Onze inzet

Op verzoek van de gemeente Woerden en de ondernemer is door OMU ondersteuning en advisering geleverd gedurende de planvorming. OMU heeft een haalbaarheidsonderzoek begeleid, met aandacht voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing. De gemeente, provincie en het waterschap zijn daarmee akkoord gegaan. Vervolgens heeft OMU namens de firma Ouwejan een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd om een adviesbureau te selecteren voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Tijdens het bestemmingsplantraject heeft OMU op enkele momenten een bemiddelende rol gespeeld richting gemeente en provincie. Het bestemmingsplan is eind 2019 vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden.

Het resultaat

Met hulp van OMU heeft de ondernemer de nodige uitbreidingsmogelijkheden kunnen realiseren op eigen terrein. Een en ander is landschappelijk zorgvuldig ingepast met instemming van gemeente, provincie en waterschap.

Oppervlak
0,6 ha terrein
Ingreep
hergebruik van werken naar werken
Rol OMU
faciliterend
Jaar
2018-2020