logo
logo

Nijverheidsweg 9-15, Maarssen

De opgave

Drukkerij Biegelaar, opgericht in 1905, was en sinds 1975 gevestigd aan de Nijverheidsweg op bedrijventerrein Maarssenbroek. Hier werden tijdschriften als Privé en Vrouw gedrukt. Het bedrijf had na 2008 veel last van verslechterende marktomstandigheden als gevolg van de financiële crisis en de toenemende digitalisering van de media. Begin 2014 werd Biegelaar failliet verklaard. Sindsdien stond de grootschalige drukkerijlocatie (3,5 hectare), waar de activiteiten al sterk waren ingekrompen, helemaal leeg.

Onze inzet

De drukkerijlocatie meet maar liefst 3,5 hectare en bevindt zich in een deel van het bedrijventerrein dat niet in aanmerking komt voor transformatie naar woningbouw of andere functies. Op eigen initiatief en op verzoek van de gemeente Stichtse Vecht heeft OMU in de periode 2014-2018 gesprekken gevoerd met de eigenaar van de drukkerijlocatie en diverse potentiële gegadigden. OMU heeft de internationale belegger en ontwikkelaar Goodman geadviseerd en ondersteund bij de aankoop van de drukkerijlocatie in 2018 en de daaropvolgende planvorming om de locatie te herontwikkelen tot 25.000 m² hoogwaardige logistieke ruimte voor bedrijven. In 2020 heeft de gemeente ingestemd met de plannen.

Maarssen Nijverheidsweg

 

Het resultaat

De sloop van het leegstaande drukkerijcomplex is gestart in 2020. De bouw van het nieuwe distributiecentrum is begin 2021 gestart. Daarmee heeft een omvangrijk en langdurig leegstaand industrieel complex een nieuwe functie gekregen, passend bij de grote behoefte aan stadslogistiek in de regio Utrecht. Ondanks het feit dat de voorgenomen ontwikkeling afweek van het vigerende bestemmingsplan, heeft de gemeente Stichtse Vecht toch haar medewerking verleend aan het plan van Goodman omdat de realisatie van een distributiecentrum op deze plek bijdraagt aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat, versterking van de lokale economie, behoud van werkgelegenheid en de ruimtelijke uitstraling van het gebied.

Oppervlak
3,5 ha terrein
Ingreep
herontwikkeling van werken naar werken
Rol OMU
faciliterend
Jaar
2014-2020