logo
logo

Nijverheidsweg 7-9, Mijdrecht

De opgave

Met een oppervlakte van 150 hectare beschikt Mijdrecht over één van de grootste werklocaties in de provincie Utrecht. Het bedrijventerrein kent relatief veel structurele leegstand en veroudering. Aan de Nijverheidsweg, in het oudste deel van het bedrijventerrein, was lange tijd de firma Wifac gevestigd, een van oorsprong Zwitsers bedrijf in de grafische industrie. Vanwege fusies en overnames raakte deze locatie (2,2 hectare terrein, 10.000 m² BVO) in 2015 in onbruik.

Tatev Auto is een jong bedrijf dat zich bezighoudt met inkoop en verkoop van bedrijfswagens, zowel nationaal als internationaal. Vanwege ruimtegebrek op haar bestaande locatie in Hilversum en de behoefte om centraler in de Randstad gevestigd te zijn, wenste Tatev Auto de Wifac-locatie te verwerven. Een aanzienlijk deel van de koopsom kon uit eigen vermogen worden bekostigd, maar het verkrijgen van bancaire financiering voor het resterende deel bleek onmogelijk.

Onze inzet

In haar zoektocht naar financiering kwam Tatev Auto in contact met OMU. OMU heeft een financiering verleend voor de aankoop en verduurzaming van het bedrijfspand. Door de verouderde TL-verlichting te vervangen door ledverlichting is voldaan aan de huidige maatstaven van duurzaamheid. Tevens zijn op de grote platte daken zonnepanelen geplaatst om aan de eigen energiebehoefte te voldoen. Zodoende is een 45 jaar oud leegstaand bedrijfspand terug in de markt gezet op een duurzame manier, waardoor het ook weer toekomstbestendig is.

Mijdrecht Nijverheidsweg 7 9

Het resultaat

Zonder financiering van OMU was het voor Tatev Auto onmogelijk geweest om de locatie te verwerven. Gezien het grote formaat van het kavel en de aard en ouderdom van de opstallen was het de verwachting dat de locatie langdurig leeg zou blijven staan. Een nieuwe gebruiker voor het leegstaande Wifac-pand voorkomt verval en verloedering van de terrein en de omliggende percelen.

Dit deel van het bedrijventerrein is kwetsbaar, met relatief veel leegstand en een aantal bedrijven waarvan bekend is dat zij binnenkort zullen vertrekken. Ook de maatregelen ter verbetering en verduurzaming van het bedrijfspand hebben een kwaliteitsimpuls gegeven aan de omgeving en passen daarmee binnen de doelstellingen van OMU.

Oppervlak
2,2 ha terrein
Ingreep
hergebruik van werk naar werk
Rol OMU
financierend
Jaar
2017-2018