logo
logo

Onze activiteiten

NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) richt zich op het verbeteren, veranderen en verplaatsen van werkfuncties en -locaties. Daarbij ligt de focus op private kavels en vastgoed, en minder op de openbare ruimte. Door het (mede) risicodragend investeren, het verlenen van financieringen en de inbreng van kennis of het leggen van verbindingen ondersteunt OMU initiatieven op werklocaties.

Investeren

OMU kan bedrijfsmatig vastgoed op werklocaties strategisch verwerven. Dit vindt plaats op verzoek van of in nauw overleg met de betrokken gemeente. OMU kan gronden en gebouwen zelfstandig aankopen, of als participant in een ‘special purpose vehicle’ of ander samenwerkingsverband met één of meerdere marktpartijen.

Doelstelling van aankoop door OMU is waarde toe te voegen door de nodige verbeteringen aan te brengen of te herbestemmen voor nieuwe doeleinden. Zo worden nieuwe investeerders, ontwikkelaars en eindgebruikers aangetrokken voor verouderde kantoor- en bedrijfsruimte.

Financieren

OMU financiert herstructurerings- en transformatieprojecten van bedrijfsobjecten en kantoorgebouwen op bestaande werklocaties. Het doel van onze financieringen is om veroudering en leegstand tegen te gaan en daarmee de kwaliteit en het vestigingsklimaat te verbeteren, daar waar de markt dat niet zelf oppakt. OMU is derhalve de financiële partner voor die partijen die door middel van de transformatie/herstructurering van werklocaties, bedrijfsobjecten en kantoorgebouwen, nieuwe efficiënte en duurzame mogelijkheden scheppen voor bestaand vastgoed.

Door het verstrekken van financieringen in met name de (risicovolle) ontwikkelfase van een project investeert OMU met private partijen in particuliere kavels.

Faciliteren

OMU verbindt marktinitiatieven met gemeentelijke herstructurerings- en transformatieplannen. Door publieke initiatieven en investeringen te koppelen aan private investeringen, wordt de markt gestimuleerd. Zowel de overheid als bedrijven zijn gebaat bij duurzame en toekomstgerichte werklocaties.

Door gezamenlijke investeringen realiseren OMU en de marktpartijen een gezond rendement op geïnvesteerd vermogen, maar wordt ook maatschappelijk rendement gecreëerd in termen van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en werkgelegenheid. OMU brengt in dit proces publieke en private partijen bij elkaar.

OMU draagt kennis over aan bedrijven bij gewenste of noodzakelijke vestiging of verplaatsing. Wij denken mee over de juiste vestigingslocaties binnen de regio (of daarbuiten). De behoefte van het bedrijf wordt geïnventariseerd en omgezet naar een specifieke locatie en vastgoedbehoefte, om vervolgens te worden vertaald in een optimale herstructureringsopgave.

Om dit tot stand te brengen onderhoudt OMU contacten met marktpartijen op werklocaties, waaronder eigenaren, ontwikkelaars en ondernemers(-verenigingen). Uit deze contacten worden initiatieven en plannen opgezet of aan OMU aangereikt.