logo
logo

Bisonspoor, Maarssen

De opgave

Centraal in Maarssenbroek bevindt zich winkelcentrum Bisonspoor, dat oorspronkelijk in 1981 werd opgeleverd met 11.000 m² winkels, 18.000 m² kantoor en 2.500 m² recreatieve voorzieningen. Na dertig jaar was het complex aan vernieuwing toe. Eigenaar Winter Trust en de gemeente Stichtse Vecht presenteerden in 2017 het veelomvattende plan Bisonspoor2020, waarin niet alleen het winkelcentrum grondig zou worden gemoderniseerd maar ook het omliggende gebied zou worden getransformeerd. Waaronder het vervangen van twee bestaande parkeervoorzieningen door een nieuwe parkeergarage, de sloop van twee van de vier kantoortorens, de ontwikkeling van een Business Center, de bouw van twee nieuwe woontorens langs het spoor en de opwaardering van de buitenruimte.

Onze inzet

Bij het uitwerken van de plannen voor Bisonspoor2020 en het maken van de nodige afspraken waren er verschillen in inzicht tussen de gemeente en de belegger over meerdere uitgangspunten. Op verzoek van beide partijen heeft OMU opgetreden als bemiddelaar, met als doel om helderheid te creëren over uitgangspunten en kengetallen en te komen tot een financieel model binnen de te sluiten samenwerkingsovereenkomst.

Het resultaat

Mede als gevolg van de inzet van OMU zijn de gemeente en de belegger tot overeenstemming gekomen, waarna het masterplan Bisonspoor 2020 tot uitvoering kon worden gebracht. De twee kantoortorens zijn in 2018 gesloopt, waarmee 12.000 m² verouderd en onderbenutte kantoorruimte aan de voorraad is onttrokken. Het winkelcentrum is grondig gerenoveerd en het nieuwe Business Center wordt volop gebruikt door kantoorhuurders. Na realisatie van de nieuwe woningen en parkeervoorzieningen omstreeks 2025 is Bisonspoor opnieuw een aantrekkelijke bedrijvige centrumvoorziening, klaar voor een nieuwe toekomst van wonen, werken en winkelen.

Oppervlak
12.000 m² BVO
Ingreep
herontwikkeling van werken naar wonen
Rol OMU
faciliterend
Jaar
2017-2018