logo
logo

Fultonbaan 30, Nieuwegein

De opgave

Vanwege de hoge kantorenleegstand werkt de gemeente Nieuwegein actief mee aan transformatie tot woningbouw. Met name op bedrijventerrein Rijnhuizen zijn er inmiddels vele initiatieven gestart en zijn er sinds 2016 al meerdere kantoorgebouwen getransformeerd naar woningen waarbij ook OMU een belangrijke rol heeft gespeeld.

Onze inzet

Het kantoorgebouw aan de Fultonbaan 30 stond voor 70 procent leeg. De initiatiefnemer heeft OMU benaderd om een financiering te verstrekken voor de aankoop van de locatie, totdat de bestemming gewijzigd was van kantoor naar wonen. Aangezien zowel het gebouw als de kavel minder geschikt zijn voor herbestemming, is hier gekozen voor herontwikkeling (sloop en nieuwbouw). Het nieuwe gebouw wordt duurzaam ontwikkeld en geschikt gemaakt voor appartementen of woonzorgplaatsen.

Het resultaat

Een grotendeels leegstaand kantoor zal op bedrijventerrein Rijnhuizen in Nieuwegein duurzaam worden herontwikkeld naar zorgappartementen.

Oppervlak
3.500 m² BVO
Ingreep
herontwikkeling van werken naar wonen
Rol OMU
financierend
Jaar
2019-2021