logo
logo

Softwareweg, Amersfoort

De opgave

Op het westelijke deel van de Amersfoortse werklocatie De Hoef bevinden zich vooral kantoren uit de tachtiger en negentiger jaren. Een groot deel daarvan staat al jaren leeg. De gemeente en vastgoedpartijen streven ernaar om deze monofunctionele kantoorlocatie te ‘verkleuren’ naar een meer gemengd gebied. De bedoeling is dat De Hoef een levendige nieuwe stadswijk wordt, met een mix van functies: wonen, werken, leren en recreëren. De eerste transformaties zijn vanaf 2016 in gang gezet. Bij enkele daarvan, waaronder aan de Plotterweg, heeft OMU een rol gespeeld als facilitator en financier.

SOMT (Stichting Opleidingen Manuele Therapie), een private onderwijsinstelling voor fysiotherapeuten, is voornemens om in de zone tussen de Hardwareweg en de Softwareweg de ‘SOMT Campus’ te ontwikkelen: een universitair opleidingsinstituut voor bewegingswetenschappen, in samenwerking met de universiteiten van Maastricht en Brussel.

Onze inzet

De ambities voor een onderwijscampus leiden tot een grotere huisvestingsbehoefte voor SOMT. Toen in 2016 een aangrenzend kantoor-/bedrijfspand aan de Softwareweg 6 op de markt kwam, wilde SOMT het object graag aankopen. De huisbankier van SOMT was echter niet bereid om de benodigde financiering te verlenen. Hierdoor ontstond het risico dat het pand door derden zou worden verworven, wat het voor SOMT erg lastig zou maken om de gewenste onderwijscampus te realiseren.

In overleg met betrokken partijen heeft OMU het pand aan de Softwareweg aangekocht en tijdelijk beheerd, totdat door SOMT de benodigde accreditatie verkregen was en de vereiste leerlingenaantallen bereikt zouden zijn. Dit was al snel het geval, waardoor SOMT het pand van OMU kon overnemen. Het tot onderwijsgebouw getransformeerde bedrijfspand is medio 2017 geopend. Sindsdien heeft OMU op vergelijkbare wijze opnieuw een naburig kantoorpand aangekocht voor SOMT.

Amersfoort SOMT1

 

Het resultaat

Het transformeren van verouderde kantoor- en bedrijfsruimte naar de onderwijsfunctie leidt tot een kwaliteitsverbetering van de werklocatie De Hoef. Met deze strategische aankopen door OMU is niet alleen ruim 6.000 m² aan leegstand uit de markt gehaald, maar kan ook een volgende stap worden gezet in de ontwikkeling van een onderwijscampus aan de Softwareweg. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de gewenste verkleuring en verlevendiging van De Hoef.

Oppervlak
6.000 m² BVO
Ingreep
herontwikkeling van werk naar onderwijs
Rol OMU
investerend
Jaar
2016-heden