logo
logo

Wattbaan 27, Nieuwegein

De opgave

De werklocatie Rijnhuizen (Plettenburg-West) ligt centraal in Nieuwegein, aan het Merwedekanaal. Het gebied kent een rijke historie, met bijzondere plekken als kasteel Rijnhuizen en fort Jutphaas. Daarnaast wordt het gebied gekenmerkt door nieuwe bedrijventerreinen en kantorenparken. Gedurende de economische crisis liep de leegstand van kantoren in Rijnhuizen op tot wel 40 procent. Zelfs voor Nieuwegeinse begrippen was dit bijzonder hoog.

Vanwege haar bijzondere ligging bood Rijnhuizen kansen om te transformeren van een monofunctionele kantorenlocatie naar een gemengd stedelijk gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Door de eigenaren, ondernemers, gemeente en provincie is in 2016 een gebiedsvisie opgesteld. Daarnaast hebben de gemeente en marktpartijen afspraken gemaakt over financiën en organisatie. Hiermee wordt aangehaakt op de bestaande dynamiek in het gebied.

Onze inzet

Verschillende initiatiefnemers waren al met de gemeente in gesprek over (her)ontwikkeling van hun bezit. Eén van deze plannen betrof de transformatie van een langdurig leegstaand kantoorgebouw aan de Wattbaan 27 naar 77 appartementen in de huursector. OMU heeft bij deze kantoortransformatie een faciliterende rol gespeeld. Met de initiatiefnemer en (potentiële) geldverstrekkers zijn gesprekken gevoerd over kansrijke financieringsarrangementen. Tevens heeft OMU geadviseerd en bemiddeld in de nodige afstemming met provincie en gemeente.

Nieuwegein Wattbaan 27

Het resultaat

Het pand aan de Wattbaan 27 stond al negen jaar leeg. Een verouderd en disfunctioneel kantoor van 4.600 m² is uit de markt gehaald. Door de herbestemming naar 77 zelfstandige appartementen (waarvan 55% sociale huur) is een kwaliteitsimpuls gegeven aan het gebied en is tegemoet gekomen aan de enorme behoefte aan betaalbare woningen in de regio Utrecht. Dit was de eerste kantoortransformatie in Rijnhuizen en maakte daarmee de vliegwielfunctie van OMU bij uitstek waar: het naastgelegen pand (Huis van de Sport, Wattbaan 31) is vervolgens tevens getransformeerd naar de woonfunctie.

Oppervlak
4.600 m² BVO
Ingreep
herbestemming: van werken naar wonen
Rol OMU
faciliterend
Jaar
2016