logo
logo

Atoomweg 50, Utrecht

De opgave

Lage Weide is het grootste bedrijventerrein in de provincie Utrecht. In de periode 2008 – 2013 kampte het gebied met grootschalige leegstand en veroudering, waaronder het complex aan de Atoomweg waar voorheen Gasbedrijf Midden Nederland en Waterleidingbedrijf Midden Nederland (tegenwoordig Vitens) gevestigd waren.

Door reorganisaties en fusies waren de activiteiten van beide nutsbedrijven op deze locatie de afgelopen jaren ingekrompen en opgeheven. Flexkantoorconcept AtoomClub nam het initiatief om de locatie te transformeren. AtoomClub is een open werkomgeving waar vooral kleine organisaties elkaar ontmoeten, (samen)werken en vergaderen. De transformatie vond gefaseerd plaats en leidde uiteindelijk tot de AtoomCampus.

Onze inzet

OMU heeft een belangrijke rol gespeeld bij de transformatie van deze locatie. In eerste instantie verleende OMU een financiering voor de huisvesting van AtoomClub in het voormalige kantoorpand van het Gasbedrijf Midden Nederland (bouwjaar 1970). Door de transformatie van een verouderd en leegstaand kantoorgebouw naar een aansprekend en flexibel multitenant kantoorconcept is het pand weer toekomstbestendig gemaakt. Vervolgens heeft OMU een financiering verleend voor de aankoop en herstructurering van delen van het omliggende Vitensterrein.

Utrecht Atoomclub 1

Het resultaat

Het kantoorpand (6.000 m² BVO) en delen van het omliggende Vitensterrein (3,5 hectare) zijn opgewaardeerd tot een gemengde en aantrekkelijke werklocatie: de AtoomCampus. De AtoomClub is een succesvol concept gebleken. Na Utrecht zijn er meerdere vestigingen bijgekomen, waaronder in Amsterdam en Amersfoort. Ruim vijf jaar na de opening was het pand aan de Atoomweg nog altijd goed gevuld. Na een grondige renovatie is de locatie in 2020 verkocht aan flexkantoorconcept NewDay Offices.

Oppervlak
3,5 ha en 6.000 m² BVO
Ingreep
hergebruik van werk naar werk
Rol OMU
financierend
Jaar
2013-2017