logo
logo

De Molen, Houten

De opgave

De Molenzoom is een kantorenlocatie die net ten zuiden ligt van het dorpscentrum van Houten. Het gebied is goed bereikbaar, maar enigszins gedateerd en gevoelig voor schommelingen in de economische conjunctuur. In 2015 bedroeg de kantorenleegstand 30 tot 40 procent.

De woningbehoefte in de regio Utrecht is groot. In Houten alleen al zijn tot 2040 zo’n 5.000 nieuwe woningen nodig om in de eigen woningvraag en het afgesproken deel van de regionale vraag te voorzien. Een forse opgave, want dat is een kwart van het aantal woningen erbij. De gemeente streeft ernaar om deze behoefte zo veel mogelijk binnen bestaand verstedelijkt gebied te accommoderen. Maar wel binnen duidelijke kwaliteitscriteria, om het dorpse karakter van Houten niet verloren te laten gaan.

In dit kader wordt de Molenzoom als kansrijk gebied gezien. De gemeente heeft een visiedocument opgesteld en werkt actief samen met marktpartijen om de kantorenlocatie te transformeren naar een gemengde stadswijk. Om meer woningen te creëren, stuurt de gemeente actief aan op herontwikkeling (sloop en nieuwbouw) in plaats van herbestemming.

Onze inzet

OMU heeft aankoopfinancieringen verleend aan Skyward Investments, zodat deze projectontwikkelaar gefaseerd een cluster van vijf aangrenzende, onderbenutte kantoorpanden kon verwerven. Momenteel voert de ontwikkelaar gesprekken met de resterende huurders en maakt hij plannen voor een gebiedsontwikkeling, waarbij de vijf kantoren worden gesloopt en vervangen door moderne appartementengebouwen.

Houten De Molen

Het resultaat

Een vijftal verouderde en onderbenutte kantoorpanden maakt plaats voor courante woningen in verschillende prijsklassen. Gezien het feit dat er sprake zal zijn van sloop/nieuwbouw zal er een labelsprong worden gemaakt van label F naar label A. Er zal gebruik worden gemaakt van hergebruik grondstoffen etc. Er worden meerdere maatregelen genomen voor verbetering van de installatie en voor de vergroening van de buitenruimte (ondermeer door het aanbrengen van beplanting en het verwijderen van parkeerplaatsen ten behoeve van groen).

Oppervlak
4.200 m² BVO
Ingreep
herontwikkeling van werken naar wonen
Rol OMU
financierend
Jaar
2019-heden