logo
logo

Eendrachtlaan 80-82, Utrecht

De opgave

De Utrechtse Merwedekanaalzone verandert van een bedrijventerrein in een levendige stadswijk met circa 10.000 woningen, winkels, horeca, werkgelegenheid, onderwijs en zorg. Deelgebieden 4 en 5 transformeren volop naar woongebieden; in het zuidelijke deelgebied 6 blijft de werkfunctie tevens aanwezig.

In deelgebied 6 stond het bedrijfscomplex waar voorheen handelsdrukkerij Scherpenzeel gevestigd was al zeven jaar leeg, toen de firma Boxx het initiatief nam om de locatie te herontwikkelen. Boxx verhuurt tijdelijke opslagruimten in diverse maten, in omheinde en beveiligde garageparken op meerdere locaties in Nederland.

Onze inzet

OMU heeft de aankoop van de locatie gefinancierd en heeft de nodige ondersteuning verleend tijdens de planvorming om de optimale herontwikkelingsvariant te vinden.

Utrecht Eendrachtlaan

Het resultaat

Met de herontwikkelingsplannen is 5.000 m² verouderde en langdurig leegstaande bedrijfsruimte uit de markt gehaald. De beoogde herontwikkeling leidt tot grote kwaliteitsverbetering van de locatie en de omliggende percelen. In overleg met OMU heeft de initiatiefnemer in 2019 besloten om de locatie te verkopen aan een projectontwikkelaar die er woningbouw zal realiseren passend bij de ambities voor de Merwedekanaalzone.

Oppervlak
0,9 ha terrein
Ingreep
herbestemming van werken naar wonen en werken
Rol OMU
financierend
Jaar
2016-2019