logo
logo

Laan van Overvliet 64, Linschoten

De opgave

Transportbedrijf J. Scherpenzeel was jarenlang gevestigd in het buitengebied tussen Oudewater en Linschoten. De bedrijfsactiviteiten leverden verkeers- en geluidoverlast op voor omwonenden aan het smalle dijklint. Het beleid van de gemeente Oudewater en de provincie Utrecht is erop gericht om dergelijke hinderlijke bedrijvigheid vanuit het buitengebied te verplaatsen naar bedrijventerreinen in de directe omgeving.

Onze inzet

Op verzoek van de gemeente Oudewater heeft OMU de ondernemer geadviseerd over de verplaatsing naar een meer geschikte locatie. Door OMU zijn diverse gesprekken gevoerd met de directie van het transportbedrijf, de gemeenten Oudewater en gemeente Montfoort, de provincie Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

Door OMU is een milieuonderzoek begeleid om de milieucategorieën in beeld te brengen. Tevens heeft OMU een haalbaarheidsonderzoek begeleid naar de herontwikkelingsmogelijkheden van de achter te laten locatie aan de Noordlinschoterzandweg (waarvan 6.500 m² met bedrijfsbestemming die wordt opgeheven). Tot slot heeft OMU de ondernemer geadviseerd bij de aankoop van een bedrijfspand aan de Laan van Overvliet te Linschoten. Alhier is een bedrijfskavel van 5.500 m² na langdurige leegstand weer in gebruik genomen.

Linschoten Laan van Overvliet 1

Het resultaat

Mede als gevolg van de inspanningen van OMU is transportbedrijf J. Scherpenzeel verplaatst naar passende nieuwe huisvesting en is de ondernemer tot nieuwe invullingen gekomen voor twee bedrijfslocaties met een totaal bedrijfsmatig terreinoppervlak van ruim 1,2 hectare.

Oppervlak
1,2 ha terrein
Ingreep
verplaatsing
Rol OMU
faciliterend
Jaar
2018-2019