logo
logo

Intermediair herstructurering en schuifruimte Woerden

De opgave

Woerden kent al jarenlang een krapte op de bedrijfsruimtemarkt. Grote delen van de bestaande bedrijventerreinen zitten op slot, waardoor en zittende ondernemers geen ruimte hebben om te groeien en nieuwe bedrijven zich niet kunnen vestigen.

In overleg met de provincie Utrecht en de samenwerkende ondernemersverenigingen (POVW) werkt de gemeente Woerden aan plannen voor circa 9 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen, bedoeld als ‘schuifruimte’ en dus zorgvuldig gecombineerd en afgestemd met de herstructurering van de bestaande terreinen.

OMU is al in een vroeg stadium bij dit proces betrokken geraakt. OMU heeft kennis en ervaring ingebracht bij de totstandkoming van diverse onderzoeken en beleidsdocumenten, resulterend in het Herstructureringsprogramma Bedrijventerreinen dat in 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Onze inzet

Om het herstructureringsprogramma tot een succes te maken is het belangrijk dat de investeringen die de gemeente zelf doet ter verbetering van de openbare ruimte, tevens gepaard gaan met een kwaliteitsslag van private kavels en panden. Daarnaast is het van belang dat de verhuisketen die met de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen op gang zal komen, goed wordt begeleid en geregisseerd.

Om deze processen in goede banen te leiden, hebben POVW en de gemeente aan OMU gevraagd om op te treden als intermediair. Als onafhankelijke expert heeft de intermediair (potentiële) eigenaren en gebruikers van vastgoed geadviseerd over de mogelijkheden en de kansen die ontstaan door de herstructurering en uitgifte van nieuwe schuifruimte.

Woerden Intermediair

Het resultaat

OMU heeft verbindingen gelegd tussen overheden en marktpartijen, en tussen marktpartijen (vastgoedeigenaren, ondernemers, ontwikkelaars) onderling. Daartoe zijn in 2018 en 2019 diverse gesprekken gevoerd, waaronder met bijna 50 Woerdense ondernemers die uitbreidings- en/of verplaatsingsplannen hebben.

De uitkomsten van die gesprekken zijn meegenomen in de verdere plan- en besluitvorming door de gemeente in het kader van de herstructurering en schuifruimte. Ook zijn uit de gesprekken diverse verbindingen ontstaan tussen partijen en concrete kansen voor individuele projecten, waaronder de vestiging van een technische school (de TechnoHUB) in een leegstaand bedrijfspand aan de Industrieweg op bedrijventerrein Honthorst. Naarmate de plannen voor de 9 hectare nieuwe uitleglocaties concreter worden en de uitvoering naderen, blijft OMU betrokken om te helpen de schuifruimte in goede banen te leiden.

Oppervlak
alle Woerdense werklocaties
Ingreep
herstructurering van werken naar werken
Rol OMU
faciliterend
Jaar
2018-2019