logo
logo

Oudegracht 245, Utrecht

De opgave

Oudegracht 245 is vooral bekend als het oude Tivoli, waar talloze muzieklegendes op het podium hebben gestaan. Maar de geschiedenis van dit complex is veel rijker dan dat. De oudste delen dateren uit de middeleeuwen en zijn een ooit klooster geweest, later een weeshuis en in de 20e eeuw fungeerde het als feestzaal van de vakbond van spoorweg- en trampersoneel. In 1979, na bijna tien jaar leegstand, werden de panden gekraakt. Deze situatie werd eerst gedoogd en later gelegaliseerd.

In 2014 verhuisde poppodium Tivoli naar nieuwbouw aan het Vredenburg. Om een nieuwe eigenaar te vinden voor het monumentale complex van 5.000 m², organiseerde de gemeente in 2018 een verkooptender. Van de 13 belangstellenden werden de drie beste teams geselecteerd, die in een tweede ronde hun plannen verder mochten uitwerken. De plannen werden getoetst op financiën, programma en kwaliteit. Ontwikkelaar Stadswaarde werd uitgeroepen tot winnaar van de tender. De plannen van Stadswaarde behelzen van een zorgvuldige renovatie ten behoeve van een boetiekhotel, kinderopvang, horeca en cultuur.

Onze inzet

De ontwikkelaar afspraken gemaakt met Triodos Bank en het Nationaal Restauratiefonds om de bouw- en exploitatiefasen te financieren. Om tevens de voorfase te kunnen bekostigen, was de ontwikkelaar op zoek naar aanvullende geldstromen. In dit kader heeft OMU begin 2019 een financiering verleend ten behoeve van de externe plankosten die moesten worden gemaakt om te komen tot vergunningverlening en het uitwerken van voorlopig en definitief ontwerp.

Utrecht Tivoli

Het resultaat

Nadat de nodige externe plankosten waren gemaakt en de ontwerpen voldoende waren uitgewerkt, kon de ontwikkelaar de lening van OMU begin 2021 aflossen. Ondanks tegenslagen door de coronacrisis worden de plannen voor het oude Tivoli voortvarend uitgewerkt. Hiermee wordt een nieuwe publiekgerichte invulling gegeven aan een historische locatie in de binnenstad van Utrecht. De herontwikkeling is een uitgelezen kans om het pand weer ‘van de Utrechters’ te laten zijn en heeft derhalve een grote positieve maatschappelijke impact.

Oppervlak
0,9 ha terrein
Ingreep
hergebruik van werken naar werken
Rol OMU
financierend
Jaar
2019-2021