logo
logo

Reactorweg 201, Utrecht

De opgave

Centraal op het bedrijventerrein Lage Weide, tussen de Kobaltweg en de Reactorweg, stonden acht geschakelde kantoorgebouwen met een totale oppervlakte van ruim 10.000 m² BVO. Hier was lange tijd Getronics gevestigd, een internationaal dienstverlenend bedrijf in de ICT-branche. Delen van de vestiging op Lage Weide stonden al langdurig leeg. Toen Getronics in 2011 werd opgeheven en geïntegreerd in KPN, raakte het gehele kantorencomplex in onbruik.

De kantoorpanden waren zowel technisch als functioneel verouderd. Middenin de economische crisis, op deze voor de kantorenmarkt onaantrekkelijke locatie, was er geen zicht op een nieuwe kantoorgebruiker. Wél was er sprake van een sterk toenemende marktvraag naar bedrijfsruimte voor distributiecentra en andere logistieke functies. Lage Weide profiteert van haar centrale ligging binnen een grote afzetmarkt, de nabijheid tot arbeidskrachten en de goede ontsluiting op de snelweg.

Onze inzet

Een Utrechtse projectontwikkelaar in commercieel en bedrijfsmatig vastgoed was voornemens om de locatie aan te kopen en de gedateerde kantoorgebouwen te slopen. Via de reguliere kanalen was voor een dergelijk risicovol project geen financiering voorhanden. OMU zag de potentie van deze locatie wel in, en was daardoor bereid om de financiering van de aankoop en de sloop voor haar rekening te nemen.

Het vrijgekomen perceel biedt inmiddels plaats aan een nieuw Benelux-distributiecentrum van New Wave Textiles, een Zweedse fabrikant van bedrijfs- en beveiligingskleding. De nieuwbouw is in 2015 in gebruik genomen. OMU heeft tevens geadviseerd en bemiddeld bij het doorvoeren van een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Zo is het betongranulaat van de voormalige kantoorpanden verwerkt in de vloer van het nieuwe distributiecomplex.

Kobaltweg voorenna

Het resultaat

Met dit project heeft 10.000 m² kansloze kantoorruimte plaatsgemaakt voor een robuuste nieuwe economische functie. Door langdurig leegstaande kantoren uit de markt te halen ten behoeve van een moderne logistieke bedrijfshal is kwaliteit op Lage Weide toegevoegd. De omgeving is hiermee gestimuleerd om ook tot herstructurering en herontwikkeling over te gaan. Door hergebruik van vrijgekomen materialen uit de sloop is er op een circulaire manier omgegaan met afval uit grondstoffen.

Oppervlak
1,3 ha terrein
Ingreep
herontwikkeling van werk naar werk
Rol OMU
financierend
Jaar
2013-2015