logo
logo

Planetenbaan 9-16, Maarssen

De opgave

De werklocatie Planetenbaan/Het Kwadrant kampt al enige tijd met toenemende leegstand en veroudering. Tegelijkertijd kent de regio Utrecht een forse woningbouwopgave. Gemeente, provincie en marktpartijen werken samen om het gebied geleidelijk te laten transformeren naar een gemengde stadswijk.

OMU heeft daarbij een aanjagende rol gespeeld door in 2016 de allereerste kantorentransformatie te financieren: de herbestemming van Planetenbaan 1-2 naar 45 appartementen. Ook sindsdien is OMU betrokken gebleven bij de gebiedstransformatie, zowel bij individuele projecten als bij de vormgeving van het overall stedenbouwkundig plan en de voorgenomen oprichting van een gebiedsfonds.

Onze inzet

De leegstaande garage en showroom en werkplaats gelegen aan de Planetenbaan 9-10 is in 2020 aangekocht door de ontwikkelaar en belegger Bakkers|Hommen in het kader van het project ‘Phobos’: sloop en nieuwbouw van 266 appartementen. In samenwerking met Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft OMU een aankoopfinanciering verleend aan Bakkers|Hommen.

Bakkers|Hommen was reeds eigenaar van het naburige kantoorpand gelegen aan de Planetenbaan 15-16 en werkt onder de projectnaam ‘Mars’ momenteel aan een totaalplan voor de gecombineerde projectlocatie, bestaande uit 498 appartementen.

Het resultaat

Met toevoegen van 266 woningen in verschillende types en prijsklassen (als onderdeel van 498 woningen in het gehele plan ‘Mars’) op een prioritaire locatie voor binnenstedelijke, sluit het project ‘Phobos’ goed aan bij provinciaal en gemeentelijk beleid. Het bestaande verouderde bedrijfspand wordt gesloopt en vervangen door courante appartementen in middelhoogbouw, passend bij het profiel van de andere woon- en kantoortorens in het gebied Planetenbaan.

Zo ontstaat een integrale gebiedsontwikkeling van het gehele cluster. Met naburige eigenaren zijn afspraken gemaakt over gezamenlijk gebruik van het groene en autoluwe middengebied als gemeenschappelijke binnentuin.

Oppervlak
4.100 m² BVO
Ingreep
herbestemming van werken naar wonen
Rol OMU
financierend
Jaar
2016-2018