logo
logo

Speelkamp 24, Leusden

De opgave

De gemeente Leusden kende rond 2015 een hoge kantorenleegstand. Een voorbeeld daarvan was een rijtje kantoorvilla’s uit 1980-1990 aan de Speelkamp, gelegen tussen een woonwijk en de werklocatie Princenhof/Ruige Veld. Speelkamp 24 stond al negen jaar leeg en bood geen perspectieven meer voor kantoorgebruik. Twee particulieren hadden het pand sinds 1998 in eigendom. Initiatiefnemer De Nieuwe Ontwikkelaars onderzocht of het pand kon worden herbestemd naar woningbouw.

Onze inzet

Met een financiering door OMU heeft de ontwikkelaar het pand in 2016 kunnen verwerven, en heeft vervolgens een bestemmingswijziging geregeld ten behoeve van de transformatie naar 16 appartementen in de betaalbare koopsector. Dit project met de naam ‘Honq24’ was binnen enkele weken verkocht en was daarmee de eerste geslaagde kantoortransformatie in het gebied Princenhof/Ruige Veld.

Speelkamp 1

Het resultaat

In het najaar van 2017 is gestart met de transformatie en de appartementen zijn medio 2018 opgeleverd. Dit project heeft 1.200 m² disfunctioneel commercieel vastgoed uit de markt gehaald en 16 courante woningen aan de voorraad toegevoegd. Met deze kantoortransformatie kon een eerste stap worden gezet om de kantorenleegstand in Leusden te verminderen en aan de grote vraag naar nieuwe woningen te voldoen. Duurzaamheid was tevens een belangrijk thema bij dit project. Niet alleen aandacht voor goede isolatie en laag energieverbruik, maar ook voor creatief hergebruik van een bestaand gebouw. OMU heeft tevens meegedacht bij de transformatieplannen voor het naburige kantoorpand aan de Speelkamp 26.

Oppervlak
1.200 m² BVO
Ingreep
herbestemming van werken naar wonen
Rol OMU
financierend
Jaar
2017-2018